تحقیق در مورد ثبت احوال در ايران

تحقیق در مورد ثبت احوال در ايران

تحقیق در مورد ثبت احوال در ايران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

 

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

 

تعداد صفحات: 56

 

 

در تاريخ اول ميزان 1297 طبق تصويب نامه شماره 1167 هيئتدولت اداره اي بنام سجل احوال در وزارت كشور تأ سيس و در شهر تهران وسيله مأمورين شهرداري به تنظيم اسناد و توزيع شناسنامه بين اهالي اقدام و شروع به ثبت وقايع ولادت ، ازدواج ، طلاق و مرگ در دفاتر مربوطه شده است . سپس بموجب قانون مصوب 24 خرداد 1304 مجلس شوراي ملي از طرف وزارت كشور تدريجاً اداراتي بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دائر و شروع به توزيع شناسنامه و ثبت وقايع چهارگانه مذكور شده است ، قانون مزبور برحسب قانون مصوب 20 خرداد 1307 نسخ و اداره كل آمار و ثبت احوال بنام اداره كل احصائيه و سجل احوال كه جزء ادارات كل تابع وزارت كشور بود تأسيس و مستقلاً شروع به كار نمود .

در سالهاي 1310 ، 1312 ، 1313 ، اصلاحاتي در قانون مصوب 1307 بعمل آمد و آئين نامه قوانين مزبور نيز هر يك در موقع خود به تصويب هيئت دولت رسيده است .

بموجب قانون اصلاح قانون ثبت احوال كه در تاريخ  22/2/1319  تصويب گرديد كليه قوانين قبلي منسوخ و قانون مزبور به همراه آئين نامه اجرايي آن تا تيرماه سال 1355 كه قانون سازمان ثبت احوال كشور به تصويب رسيد ملاك عمل قرار داشت .

در تاريخ 16/8/1356 صرفاً جهت اجراي ماده 3 قانون مصوب سال 1355 آئين نامه طرز رسيدگي هيئت هاي حل اختلاف تصويب گرديد و بقيه مواد آن همچنان فاقد آئين نامه اجرايي باقي ماند سپس بنا به ضرورت هاي ناشي از انقلاب شكوهمند اسلامي در تاريخ 18/10/1363 اصلاحاتي در پاره اي از مواد قانون مذكور به عمل آمد و در اين مقطع نيز در تاريخ 2/5/1364 جهت ماده 35 اصلاحيه قانون مزبور آئين نامه اجرايي تصويب گرديد كه ماده 2 اين آئين نامه در تاريخ 11/2/1367  مورد اصلاح مجدد واقع شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

  • عملكرد گذشته ، وضع موجود و مشكلات

 

الف ) عملكرد گذشته

 

پس از جنگ جهاني دوم مطالعات اصلاح سيستم ثبت احوال آغاز و در سالهاي 1336 و 1339 و 1343 و 1346 و 1347 توسط افراد و شركتهاي ايراني و خارجي مطالعات صورت پذيرفته و در استانها و يا شهرستانهايي بصورت موضعي نيز پياده شده و پس از مصوبات دولت و شوراي اقتصاد در سال 1352 اقداماتي انجام و به منظور ايجاد يك مركز اطلاعات كه تمامي جمعيت ايران را پوشش دهد قراردادي در تاريخ 15/12/1355 با فرانسويها با اهداف گردش سريع اطلاعات در نظام و كنترل ايرانيها در داخل و خارج و خارجيها در داخل منعقد نمود و پروژه هاي ايجاد پايگاه اطلاعات جمعيت كشور ( سيستم كامپيوتري بصورت پيوسته ) و خدمات و پشتيباني ( آموزش ، تأمين كادر متخصص ، تأمين تجهيزات و لوازم موردنياز و ساختمان ) با پيشبيني اعتباري معادل 34 ميليارد ريال و 70 ميليون دلار ( به قيمتهاي سال 1356 ) صرفصلهاي اصلي فعاليت بوده است .

 


دسته:

تحقیق در مورد ثبت احوال در ايران

خرید آنلاین